Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Deklaracja dostępności

Czcionka:

Deklaracja dostępności serwisu internetowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Kobylnicy

Gminna Biblioteka Publiczna w Kobylnicy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej serwisu internetowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Kobylnicy.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • nagrania video nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,część plików multimedialnych nie jest dostępna cyfrowo
 • część zdjęć opublikowanych w treści artykułów na stronie nie posiada opisów alternatywnych,
 • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Renata Sztabnik.
 • E-mail: r.sztabnik@kobylnica.pl
 • Telefon: 59 848 59 46

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Kobylnicy
 • Adres: ul. Wodna 20/4 76-251 Kobylnica
 • E-mail: r.sztabnik@kobylnica.pl
 • Telefon: 59 848 59 46

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Budynek Gminnej Biblioteki Publicznej w Kobylnicy. Wejście główne do budynku jest pozbawione barier architektonicznych, umożliwia wjazd dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Korytarz i hol umożliwiają komunikację i swobodne poruszanie się osób niepełnosprawnych. Nad wejściem brak głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące, w budynku jest winda, nie ma pętli indukcyjnych. Nie ma oznaczeń w alfabecie Braile’a. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze. Przy budynku znajduje się miejsce parkingowe oznaczone kolorem niebieskim dla ON
 2. Budynek GBP w Kobylnicy – Filia w Sycewicach. Pomieszczenie biblioteki znajduje się na piętrze budynku, bez podjazdu dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Budynek nie posiada wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych i nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
 3. Budynek GBP w Kobylnicy – Filia w Kwakowie. Pomieszczenie biblioteki znajduje się na parterze bez podjazdu dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Budynek nie posiada wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych i nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
 4. Budynek GBP w Kobylnicy – Filia we Wrzącej – budynek parterowy, wejście jest pozbawione barier architektonicznych, umożliwia wjazd dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Nad wejściem brak głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące, w budynku ma pętli indukcyjnych. Nie ma oznaczeń w alfabecie Braile’a. Budynek wyposażony jest w dzwonek przed wejściem przywołujący osobę do pomocy osobom niepełnosprawnym.

NASZA PLACÓWKA

POLUB NAS NA FACEBOOKU

OBSERWUJ NAS NA YOUTUBE