Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Historia biblioteki

Czcionka:

 

70 LAT GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KOBYLNICY

 

Pierwsze biblioteki gminne na terenie powiatu słupskiego powstały 16 stycznia 1949 roku. Wtedy to po raz pierwszy w historii naszego kraju książka dotarła masowo do wsi stwarzając  nowe warunki dla rozwoju czytelnictwa i upowszechniania literatury wśród ludności wiejskiej.  Założono wówczas 13 bibliotek.

W tym dniu otworzono również Gminną Bibliotekę Publiczną w Kobylnicy. Mieściła się ona w budynku Urzędu Gminy  przy ul. Głównej 22 zajmując dwa pokoiki o łącznej powierzchni 34 m kw. W jednym z nich urządzono wypożyczalnię książek, w drugim zaś czytelnię czasopism.

W 1953 roku przeprowadzono kapitalny remont  budynku. Biblioteka otrzymała dodatkowe pomieszczenie - świetlicę dla młodzieży. Przy końcu 1954 roku wprowadzono reformę administracyjną kraju. Zlikwidowano gminy, a na ich miejsca powstały jednostki mniejsze, zwane gromadzkimi radami. Od tej pory biblioteka nazywała się Gromadzką Biblioteką Publiczną w Kobylnicy.

Dziesięć lat później 15 listopada 1963 r. biblioteka zostaje przeniesiona do pokoju, w którym poprzednio urządzona była świetlica dla młodzieży. W bardzo trudnych warunkach lokalowych biblioteka prowadziła swą działalność do dnia 21 września 1964 r.

W tym czasie mieszkańcy Kobylnicy w czynie społecznym remontowali budynek przy ulicy Głównej, do którego miała być przeniesiona biblioteka i w którym miał mieścić się Dom Kultury. Przy remoncie Domu Kultury dowód ofiarnej pracy złożył Komitet Odbudowy Domu Kultury w Kobylnicy, którego przewodniczącym był Jan Łukasik, władze Gromadzkiej Władzy Narodowej: Wincenty Tomczak – przewodniczący GRN, i sekretarz GRN Stefan Gołąb, a także wszyscy mieszkańcy Kobylnicy a szczególnie młodzież.

Dnia 15 października 1964 odbyło się uroczyste otwarcie w nowym gmachu Biblioteki Gromadzkiej i Klubu „Ruch”. Biblioteka otrzymała wówczas 120 m². Takiego pomieszczenia nie miała wówczas żadna biblioteka. Podczas pierwszego remontu  założono centralne ogrzewanie i urządzenia sanitarne. W czasie drugiego zrobiono nowy sufit i oświetlenie. W owym czasie Biblioteka w Kobylnicy była najładniej wyposażoną biblioteką w całym powiecie.

Księgozbiór Biblioteki Gminnej w dniu jej otwarcia, to jest 16 stycznia 1949 roku był nieliczny. W końcu tego roku liczył 1086 woluminów. Było tak, że czytelnicy czekali na książki, bo wszystkie były wypożyczone. Z roku na rok liczba książek wzrastała. W 1950 roku księgozbiór liczył  już 1955 woluminów. 10 lat później w roku 1958 w chwili odejścia z pracy pierwszej bibliotekarki Pani Amelii Ciechowskiej stan księgozbioru liczył 4132 wol. Podczas 5 lat pracy następnej bibliotekarki Czesławy Żarki liczba książek wzrosła o 1348 i liczyła wówczas 5480 wol. W 1979 roku księgozbiór Biblioteki Gminnej w Kobylnicy składa się z 8166 wol.  W ciągu 30 lat istnienia biblioteki wpłynęło 12877 wol. (były to książki z literatury pięknej dla dorosłych, dla dzieci i młodzieży i literatury pozostałych działów). Do tej pory wycofano 4711 jako nieaktualne i zniszczone przez czytelników.         W 1963 zmodernizowano system wypożyczeń. Wprowadzono wolny dostęp do półek. Z tego udogodnienia zadowoleni byli czytelnicy. Księgozbiór biblioteki podzielony był i umieszczony w dwóch pomieszczeniach; w jednym – znajdowały  się książki z zakresu beletrystyki dla dorosłych, w drugim księgozbiór dla dzieci, książki popularno-naukowe oraz księgozbiór podręczny. Księgozbiór podręczny zawierał dużą ilość wartościowych pozycji wydawniczych, takich jak: Wielka Encyklopedia Powszechna, słowniki, encyklopedie specjalistyczne, atlasy i inne.

Z tych książek czytelnicy korzystali tylko w czytelni biblioteki. W 1977 roku młodzież z Koła Przyjaciół Biblioteki znajdującego się w bibliotece obłożyła w szary papier i opisała grzbiety książek. W 1978 roku Wojewódzka Biblioteka w Słupsku wydała zarządzenie, aby zdjąć z książek papier i obkładać je w folię. Zarządzenie to miało być wykonywane od 1979 r. Pierwszą bibliotekarką Gminnej Bibliotece była Amelia – Eryka Ciechowska. Pracowała ona w bibliotece od dnia 1.12.1948 roku przystosowując księgozbiór i bibliotekę do jej otwarcia   w dniu 16 stycznia 1949 r. Przez 10 lat swej pracy w bibliotece Pani Ciechowska rozbudziła zamiłowanie mieszkańców Kobylnicy do czytania książek. W wyniku dużego zaangażowania się w pracę zyskała do pomocy w pracy dodatkowego pracownika. Był nim obywatel Adolf Orzech, który pracował w bibliotece otrzymując wynagrodzenie ryczałtowe. Pani Amelia Ciechowska chcąc rozwinąć czytelnictwo na terenie wsi nawiązała kontakt z młodzieżą w Kobylnicy. Młodzi ludzie zaczęli się spotykać w czytelni czasopism, najpierw by urządzić gry i zabawy, później gdy założyli Koło Przyjaciół Biblioteki, służyli swą pomocą w pracy bibliotekarce i pomagali jej szerzyć kulturę w środowisku. Urządzali oni zabawy taneczne dla mieszkańców wsi a także wyjeżdżali z występami artystycznymi do okolicznych wiosek. Spotkania z żywym słowem głoszonym przez recytatorów - amatorów z Koła Przyjaciół Biblioteki były początkowo jednym kontaktem mieszkańców gromadzkich wsi z literaturą. Duży wkład pracy w działalność Koła włożył między innymi ob. Krzysztof Adamowicz, który przez długi okres czasu był jego przewodniczącym. Aby zwiększyć aktywność wśród czytelników bibliotekarka wraz z członkami Koła Przyjaciół Biblioteki urządzała wieczory literackie, wykonywała gazetki, wystawki książek, przeprowadzała wieczory głośnego czytania, konkursy czytelnicze, np. ” Konkurs Czytelników Wiejskich”.

W roku 1957 z księgozbioru biblioteki korzystało czterystu czytelników gromady Kobylnica. Wypożyczyli oni tego roku 8581 woluminów. Najaktywniejszymi czytelnikami wówczas byli Tadeusz Białecki, Felicja Cudecka, Janina Koperek, Zofia Mazur.

Następny okres działalności Biblioteki Gromadzkiej przypadł na lata pracy bibliotekarki Czesławy Żarki. Pomagał jej w pracy nowoprzyjęty pracownik ob. Waldemar Wiktorowicz. W roku 1963 zlikwidowano ryczałt i jednocześnie zwolniła się z pracy Czesława Żarki. Biblioteka została zamknięta z powodu braku pracownika. Zdaniem pani Czesławy w początkowym okresie działalności trudno było pracować w środowisku wiejskim, ponieważ mieszkańcy wsi nie mieli w nawyku czytania książek. Współpracę utrudniała także niewielka liczba woluminów, które biblioteka posiadała w pierwszych miesiącach swego istnienia. Było jednak w Kobylnicy kilkunastu czytelników, którzy z chwilą otwarcia Biblioteki często przychodzili do wypożyczalni, aby wypożyczyć kilka książek. Niektórzy z nich pamiętają jak nieraz trudno było doczekać się na otrzymanie nieczytanej książki, bowiem cały księgozbiór biblioteczny był wypożyczony.

W tym czasie czytelnictwo kształtowało się podobnie jak w latach poprzednich. W roku 1963 w Bibliotece Gromadzkiej łącznie z punktami bibliotecznymi zarejestrowano 380 czytelników. Wypożyczyli oni 9825 woluminów. W Bibliotece organizowane były spotkania z aktorami, pisarzami. Wykonywano wystawki książek i gazetki.

Bibliotekarka w tym okresie ukończyła szkołę średnią, a następnie kurs bibliotekarski. W niedługim czasie zwolniła się z pracy. Przez okres półtora miesiąca biblioteka była nieczynna. Od 1 sierpnia 1963 r. w Bibliotece Gromadzkiej zaczęła pracować Czesława Abrycka (później Bubnowska),  która pracowała  aż do końca 1991 roku.

Pracę swoją rozpoczęła w trudnych warunkach lokalowych. Zbiory biblioteczne, wypożyczalnia i czytelnia mieściły się w jednym pomieszczeniu. Mimo trudnych warunków lokalowych, do biblioteki chętnie zaczęła przychodzić młodzież, która w niedługim czasie zapisała się do Koła Przyjaciół Biblioteki. Przewodniczącym koła został wówczas ob. Bronisław Kulczycki- działacz partyjny i społeczny. Bronisław Kulczycki założył przy Kole Przyjaciół aktywnie działającą sekcję kulturalną. Było to Koło Szaradzistów. Członkowie Koła zbierali się w Bibliotece dwa razy w tygodniu, czasami częściej i wspólnie rozwiązywali krzyżówki. Aktywnymi członkami Koła byli: Bronisław Kulczycki, Danuta Binkowska, Stanisław Bubnowski, Julia Kozaczuk, Irena Bubnowska. Hobby to przekształciło się w szperacką namiętność. Wszyscy członkowie Koła ukończyli studia.

Członkowie Koła Przyjaciół Biblioteki wnieśli duży wkład pracy przy odbudowie Domu Kultury. Wywozili taczkami gruzy, podawali cegły, własnym czynem zrobili boisko do gry w piłkę siatkową przy powstającym Domu Kultury. Pomagali także bibliotekarce przewozić księgozbiór biblioteki z pomieszczenia przy ul. Głównej 22 do lokalu przy ul. Głównej 1. Ułożyli także książki na regały. W nowym gmachu członkowie Koła Przyjaciół Biblioteki brali udział w dyskusjach nad książką, filmem. Uczestniczyli w spotkaniach z aktorami i pisarzami. W tym też czasie bibliotekarka ukończyła szkołę średnią, następnie kurs bibliotekarski.

W roku 1965 powstał przy bibliotece zespół muzyczny „Baldowie”. Kierownikiem grupy wokalno-instrumentalnej był Janusz Wiktorowicz. Pełnił on także funkcję konferansjera.

Gdy w Słupsku przybywało coraz więcej instytucji kulturalnych, młodzież mając dogodny dojazd do miasta, przestała aktywnie pracować w bibliotece. Bibliotekarka wtedy rozpoczęła systematyczną pracę z dziećmi. Zaczęła organizować wieczory baśni. Przeciętnie na spotkanie z bajką przychodziło w każdy wtorek około piętnaścioro dzieci. Niekiedy z tej rozrywki korzystała młodzież a czasami i dorośli. Oprócz wieczorów baśni, dzieci zajmowali się wycinaniem wycinanek z Misia i grą w warcaby. Bibliotekarka przeprowadzała z dziećmi także różne inne gry i zabawy. Młodsze dzieci bardzo chętnie brały udział w Zgaduj Zgadula.

By podtrzymać tradycję ludową, każdego roku przed Wielkanocą odbywało się w bibliotece pisanie jajek woskiem. Inną formą współpracy z czytelnikiem były spotkania z pisarzami. Z czytelnikami z Kobylnicy spotkali się Antoniusz Jureń, Zbigniew Kiwka,  Marta Aluchna-Emelianow, Gracjan Fijałkowski, Maria Kriiger, Stanisława Fleszarowa, Zbigniew Zielonka, Leszek Bakuła, Władysław Machejek i Zygmunt Flis.

Bibliotekarka sporządzała także okolicznościowe gazetki i urządzała wystawki książek, które miały przypomnieć czytelnikom o ważniejszych wydarzeniach kulturalnych, historycznych i technicznych. Urządzała też wystawki, które prezentowały nowości książkowe, aby zachęcić czytelników do sięgania po współczesną książkę z zakresu beletrystyki lub innych działów specjalistycznych. Do biblioteki gminnej często przychodzili wymieniać książki: Tadeusz Białecki i Zofia Mazur. Byli  to najstarsi czytelnicy  biblioteki. Korzystali z księgozbioru bibliotecznego od chwili powstania biblioteki. Książki wypożyczali systematycznie, czytali dużo np.: Pan Białecki w roku 1977 przeczytał 148 książek, a Pani Zofia Mazur 135. Bibliotekarka darzyła tych czytelników szczególnym zaufaniem, ponieważ przez 30 lat korzystania z bibliotecznego księgozbioru żadna z tych osób nie zgubiła książki.

Biblioteka Gminna corocznie brała udział w konkursach czytelniczych. Najwięcej czytelników zgłaszało się do konkursu „Złoty Kłos”. Biblioteka za udział w tym konkursie otrzymała nagrodę Ministra Kultury i Sztuki. Nagrodą tą było radio, które czytelnikom służyło wiele lat. Bibliotekarka była zaproszona do Warszawy na centralną uroczystość, na której odbyło się podsumowanie konkursu.

Każdego roku Biblioteka Gminna brała też udział w konkursie czytelniczym, organizowanym dla dzieci przez Bibliotekę Wojewódzką. W 1979 roku uczennica Szkoły Podstawowej z Kobylnicy Lilianna Nowakowska zajęła w tym konkursie II miejsce. Corocznie bibliotekarka wraz ze służbą rolną Urzędu Gminy przygotowywała młodzież do uczestnictwa w Olimpiadzie Wiedzy Rolniczej.

Do roku 1974 Biblioteka Gromadzka sprawowała nadzór tylko nad pięcioma punktami bibliotecznymi: w Łosinie, Widzinie, Bolesławicach, Kończewie i Sierakowie. W tych wsiach kierownikami punktów byli: w Łosinie Władysław Strumecki, który pracował w tym punkcie 10 lat. W Kończewie kierowniczką punktu bibliotecznego od 10-ciu lat była Maria Piwowar. W Sierakowie pracowała w punkcie Alicja Konieczna, w Bolesławicach Grażyna Zaręba, a w Widzinie Weronika Kopczyńska.

Po nowym administracyjnym podziale Kraju w 1975 roku do Gminy Kobylnica wcielono trzy gromady: Sycewice, Kruszynę i Wrzącą. W związku z tym zwiększył się obszar kontroli i powiększył się zakres pracy biblioteki Gminnej. Biblioteka powróciła do nazwy Gminna Biblioteka Publiczna w Kobylnicy. Biblioteka kontrolowała i odpowiadała za pracę bibliotekarek w trzech podległych jej filiach bibliotecznych w Sycewicach, we Wrzącej i w Kruszynie oraz dziewiętnastu punktach bibliotecznych. W roku 1978 filia w Sycewicach została przeniesiona do nowo wybudowanego Domu Kultury. Biblioteki w tym okresie posiadały 25971 woluminów, udostępniały 8 czasopism, zatrudniały 4 bibliotekarki na 4 całych etatach. Jedna z nich miała wykształcenie średnie bibliotekarskie, a 3 posiadały wykształcenie podstawowe. W 1979 roku Biblioteka Gminna została przeniesiona.

Czytelnictwo w Bibliotece Gminnej i filiach kształtowało się następująco: w Bibliotece Gminnej w Kobylnicy w roku 1978 wypożyczono 7.478 woluminów, w Kruszynie 7.338 woluminów, w Sycewicach 7.072 woluminy, we Wrzącej 6.072 woluminy. Łącznie bez punktów bibliotecznych wypożyczono 28.268 woluminów. W punktach bibliotecznych łącznie wypożyczono 18.709 książek. W 1978 r. w Bibliotece Gminnej było ogółem 46.977 wypożyczeń.

W roku 1978 Biblioteka Gminna pod względem czytelnictwa zajmowała II miejsce w rejonie. Wypożyczono wówczas 41.917 woluminów. W porównaniu z rokiem 1977 w roku 1978 czytelnictwo wzrosło o pięć tysięcy wypożyczeń. Biblioteka Gminna w swojej pracy korzystała ze wskazówek instrukcyjno-metodycznych pracowników Biblioteki Wojewódzkiej, dawniej Biblioteki Powiatowej. Pierwszym instruktorem Biblioteki Powiatowej była mgr Anna Paluch, która była kierowniczką działu instrukcyjno-metodycznego Wojewódzkiej Biblioteki. Następnym instruktorem był mgr Tadeusz Matyjaszek, który  później  został  dyrektorem Biblioteki Wojewódzkiej. W latach 1980 -1981 stan bibliotek był bez zmian. Istniała Biblioteka Gminna i w Kobylnicy i trzy filie w Kruszynie, Sycewicach i we Wrzącej. Działało 18 punktów bibliotecznych zlokalizowanych we wsiach Komiłowo, Kwakowo, Lubuń, Kończewo, Lulemino, Płaszewo, Żelki, Żelkówko, Widzino, Łosino, Bolesławice, Sierakowo, Kończewo, Słonowice, Ścięgnica, Zagórki, Runowo, Komorczyn, jeden punkt sezonowy dla kolonii letniej w Ścięgnicy. Siedem punktów zlokalizowano w klubach „Ruch”, a pozostałe mieściły się w prywatnych domach. W tym czasie wypożyczenia spadły z powodu wprowadzenia stanu wojennego w kraju. Biblioteki musiały być otwarte tylko do godziny 15. Bardzo często w tym okresie nie było prądu. W 1982 roku położono nacisk na upowszechnianie książek rolniczych. W tym celu zakupiono do każdej z bibliotek wiele egzemplarzy. W 1986 roku w każdej bibliotece powstał kącik książek regionalnych.

31 marca 1992 roku biblioteka zostaje połączona z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Kobylnicy. Zgodnie ze statutem Gminnego Ośrodka Kultury w Kobylnicy biblioteki i świetlice wiejskie podlegały bezpośrednio dyrektorowi GOK i działały na zasadach z nim uzgodnionych. Przez kolejnych 19 lat funkcję dyrektora biblioteki pełnił Pan Zbigniew Podolak. W 1992 roku na emeryturę przeszła pani Czesława Bubnowska. Na cały etat została zatrudniona Pani Lucyna Klatka. W tym okresie większość działań literackich organizowana była wspólnie z działaniami  Gminnego Ośrodka Kultury w Kobylnicy. Organizowane były spotkania autorskie, m.in. z Ryszardem Ulickim, Wandą Chotomską, Martą Fox, wystawy, konkursy literackie, zajęcia literackie z dziećmi. W kwietniu 2010 roku pani Klatka odeszła na emeryturę.

1.02.2011 r.  Biblioteka Publiczna w Kobylnicy została odłączona od struktur Gminnego Ośrodka Kultury,  stając  się odrębną jednostką organizacyjną o nazwie Gminna Biblioteka Publiczna w Kobylnicy. Jest drugą jednostką kultury w Gminie Kobylnica. Gminną Bibliotekę Publiczną wpisaną do rejestru Gminnych Jednostek Kultury pod numerem 2/2011 powołaną uchwałą nr III/341/2010 Rady Gminy Kobylnica z dnia 29 grudnia 2010 r. Wydany został akt o utworzeniu jednostki kultury oraz statut. Dyrektorem została powołana przez Wójta Gminy Kobylnicy Pana Leszka Kulińskiego Pani Magdalena Różycka, następnie 1.07.2011 roku również powołana przez Wójta Barbara Jęchorek.

Warunki lokalowe uległy dużej zmianie. Siedzibą Biblioteki jest nowy lokal w budynku oddanym do użytku w 2011 roku. W bibliotece przygotowane  zostało  miejsce  dla dzieci, 4 stanowiska komputerowe, czytelnia. Była to jedenasta  przeprowadzka w historii Biblioteki Publicznej  w Gminie Kobylnica. Sieć biblioteczną  w Gminie  Kobylnica tworzą: Gminna Biblioteka Publiczna w  Kobylnicy ul. Wodna 20/4 oraz filie: w Kwakowie,  w Sycewicach i we Wrzącej.

Od 1 stycznia 2018 r. dyrektorem Gminnej Biblioteki Publicznej w Kobylnicy jest Renata Sztabnik.

Gminna Biblioteka Publiczna w Kobylnicy działa na rzecz mieszkańców gminy prowadząc podstawowe funkcje biblioteki, czyli gromadzenie i udostępnianie zasobów bibliotecznych oraz prowadząc działania kulturalne, edukacyjne i literackie, takie jak:

Spotkania autorskie m.in.: z Michałem Ogórkiem, Tanyą Valko, Barbarą Kosmowską, Martą Fox, Magdaleną Omilianowicz, Grzegorzem Kasdepke, Jackiem Fedorowiczem, Jolantą Nitkowską- Węglarz, Danielem Odiją

 

 Działania promocyjne na zewnątrz biblioteki:

 -„Biblioteka pod chmurami”- stoisko z mini biblioteką w czasie dożynek gminnych  i powiatowych,   

-  zajęcia literackie z dziećmi na świetlicach wiejskich

- „Narodowe czytanie”

 

Konkursy literackie dla dzieci i dorosłych:

- „Czy słonko, czy deszcz”

- „Gmina Kobylnica w słowie  i fotografii”

-„Z pamiętnika czytelnika”

- "Lekkie Piórko"

- "Biesiada Literacka z Turniejem Jednego Wiersza"

 

 Spotkania z dziećmi w bibliotece:

- zajęcia podczas wakacji i ferii zimowych, np.: „Z biblioteką o zmierzchu”,  „Z przyrodą za pan brat” oraz w czasie roku szkolnego z grupami przedszkolnymi i  szkolnymi

 

Wystawy i wernisaże malarskie

 

 

Biblioteka  oraz jej filie udostępniają  swoim czytelnikom:

- katalog on-line w którym można sprawdzić wprowadzone do programu książki

- 10 zestawów komputerowych  dla czytelników

 

Biblioteka w ostatnich latach realizowała i brała udział w takich projektach jak:

Program Rozwoju Bibliotek – jest uczestnikiem III rundy Programu. W 2019 roku GBP otrzymała grant w drugiej edycji projektu "Kodowanie w bibliotece" w postaci 3 robotów Photon, tabletów do sterowania nimi, akcesoriów (Magic Dongle, Mata Photon oraz karty flash), a także trzy egzemplarze gry "Scottie Go!"

„W co się bawić w bibliotece”

„Angielski 123 w bibliotece” - interaktywny kurs angielskiego dla dorosłych.

„Kraszewski komputery dla bibliotek” „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek” - Jest to program realizowany w ramach zadań własnych Biblioteki Narodowej.

„Akademia Orange dla bibliotek”

GBP w Kobylnicy była partnerem projektu „Młodzież na Tropach Historii”, „Pomorscy osadnicy”

Współpraca przy projekcie „Szkoła - nasze kulturowe dziedzictwo

NASZA PLACÓWKA

POLUB NAS NA FACEBOOKU

OBSERWUJ NAS NA YOUTUBE